Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Tâm linh gắn liền với những ngôi lăng mộ đá


NƠI LÀM LĂNG MỘ BẰNG ĐÁ

Chúng ta đã trải qua một thời kỳ với hơn 1000 năm đô hộ, chịu nhiều áp bức cũng như bị ảnh hưởng rất nhiều về nền văn hóa của những nước đã đô hộ chúng ta. Thờ cúng tổ tiên là một trong những phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam chúng ta. Ví dụ như bát hương cũng như lư hương đá là một trong những sản phẩm đi theo những ngôi mộ bằng đá. Và những sản phẩm thờ cúng cũng được rất nhiều người quan tâm và đặc biệt chế tác. Những sản phẩm này là những sản phẩm mộ đá là những sản phẩm được đánh giá là ảnh hưởng nhiều nhất bởi những văn hóa du nhập đặc biệt là văn hóa trung hoa.

NƠI LÀM LĂNG MỘ BẰNG ĐÁ

Cơ sở chế tác đá mỹ nghệ Thiên Phú của chúng tôi đã và đang phát triển thêm nhiều sản phẩm tâm linh khác xung quánh sản phẩm lăng mộ bằng đá khối. Những mẫu lăng mộ bằng đá được xây dựng dựa theo những nét văn hóa truyền thống Việt Nam cổ những những sản phẩm đi theo. Thiên Phú phát triển các sản phẩm lăng mộ đá xoay quanh văn hóa dân tộc. Với nhiều đặc điểm của như những nét hoa văn ấy những nghệ nhân trong làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân đã tạo nên rất nhiều mẫu sản phẩm tương tự từ đá xanh nguyên khối. Nước ta là một trong những quốc gia được đánh giá là có nền văn hóa đa dạng, tất cả những điều đó cũng xuất phát từ quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đặc biệt là nền văn hóa trung hoa, chúng đã in sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam.

Thấy bái viết hay xin hãy like

Have any Question or Comment?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.